Rätt energi till 2030 - Energitinget i Ljungby

Publicerad: 2017-11-16

Över 100 deltagare från privat och offentlig sektor samlades på Garvaren Nöje i Ljungby 9 november för att delta på Energiting Sydost som i år fokuserade  på omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

I år stod Ljungby kommun värd för Energikontor Sydosts årliga energimässa Energiting Sydost. 105 personer samlades på Garvaren i Ljungby för att lyssna på inledningstalare Lina K Wiles från organisationen 2050, för att sedan välja mellan tre spår som på olika sätt behandlade årets tema "Rätt energi till 2030". 

 

Kartlägg verksamheten utifrån globala mål

Inledningstalare Lina K Wiles från 2050, inledde Energitinget med att beskriva vår nutids största globala utmaning, att helt ställa om från fossil energi till förnybara energikällor. På 30 år har Earth Overshoot day (dagen då vi förbrukat vår planets årliga naturresurser) flyttats från slutet av december till början av augusti.  Om alla skulle leva som vi gör i Sverige idag skulle vi behöva 4,2 jordklot.  För att vända denna trend måste alla länder i världen jobba för att uppnå de globala målen satta enligt Agenda 2030.  Agenda 2030-målen behöver hanteras gemensamt och parallellt. Målen är odelbara och behöver bygga på varandra. Alla organisationer behöver arbeta med dem, inte bara  bara kommuner eller staten. Sverige har enligt Lina statistiskt sett de bästa förutsättningarna för att nå dessa mål, men fira kan vi göra först när vi har nått dit. För att vi ska kunna nå våra klimatmål behöver vi halvera våra utsläpp vart tioende år. Sverige ska ha 100% förnybar energi år 2040. Vår stora utmaning ligger i transportsektorn.

Så vad kan vi då göra? Ett bra sätt att påbörja det strategiska hållbarhetsarbetet är att göra en ordentlig kartläggning på våra arbetsplatser och utgå ifrån de globala målen. Att arbeta med de globala miljömålen ger en gemensam inriktning och ett gemensamt språk.

 

 

Energieffektiv byggnation och belysning - bästa tekniken inte alltid svaret

I spår Småländska byggbranschen föreläste bland andra Louise Ödlund från Linköpings Universitet och Johan Röklander från Sweco om olika sätt att använda sig av belysning på energieffektiva sätt. Det konstaterades att det inte enbart är den bästa möjliga tekniken som kommer att lösa våra problem. Lampan och armaturen är sekundära, det är behovet av ljus som måste vara i fokus. 
Håkan Gustavsson från Växjöbostäder, Per Bengtsson från Ljusare Framtid Karemter och Lars Lindgren från Ljungby kommun delgav oss nyheter från den småländska byggbranschen.  Tvärt emot belysningsbranschen så verkar framtiden vila på just modern teknik när det gäller att bygga energieffektiva hus. Så kallade "smarta byggnader" är på stark frammarsch i sydostregionen!

 

Utmaningar i omställningen till en fossilfri transportsektor

Spåret Fossilbränslefria Sydostkommuner fokuserade bland annat på drivmedelsstrategier. Sara Andersson från 2050 yrkade på att vi alla är en del av lösningen och att det gäller att använda de förnybara drivmedel som vi har i nuläget istället för att vänta på den perfekta lösningen. Enligt Sören Eriksson från Preem är omställningen till förnybart drivmedel är en överlevnadsstrategi, sett ur en drivmedelsproducents perspektiv. Maria Ivansson från Klimatkommunerna pekade på att det är viktigt att minska bilismen och presenterade exempel på lyckade kampanjer för ökat cyklande. Erik Furusjö från IVL framhävde att det är våra kommuner som måste gå i bräschen för omställningen.
I en panel-diskussion kom föreläsarna fram till att vi måste bli bättre på att sprida våra goda exempel som visar att det går att ställa om till förnybart, men att den största utmaningen främst ligger i att minska antalet transporter och resor. 

Andra delen av spåret kom att behandla biogasens utveckling i världen och i sydostregionen, presenterat av Janne Rapp från Biogasakademin och Hannele Johansson från Energikontor Sydost.  Spåret avslutades med att Fredrik Mårdh från Energikontor Sydost, Lars Eiring och Nils Lundberg från företaget Myloc AB, presenterade ruttoptimeringssystem för energieffektiv samlastning och molntjänster för logistiklösningar. 

 

Finansiering och stödmöjligheter

I Spår Finansiera energiomställningen fick deltagarna lära sig om olika typer av finansiering och stödmöjligheter för företag och organisationer som vill göra en insats för omställningen till ett hållbart samhälle. Bland föreläsarna fanns bland andra Staffan Larsson från Kalmar Energi som gav exempel på hur en solpark blev till genom andelsfinansiering. Tommy Lindström från Energikontor Sydost guidade åhörarna runt Klimatklivet, som syftar till att trigga klimatinvesteringar på lokal nivå. Sarah Nilsson från Energikontor Sydost berättade om regionernas roll i regionala utvecklingsarbetet, samt om utvecklings-fonderna Småland med Öarna samt Skåne/Blekinge som syftar till tillväxt och sysselsättning i regionen. 
Lena Eckerberg från Energikontor Sydost gav en introduktion om EU-finansiering. Lena påpekade  att det kan ta mycket tid att skriva en ansökan, varför man ska börja planera i tid, följa relevanta informationskanaler och ta reda på så mycket som möjligt om vad en bra ansökan innehåller. Åsa Garp från Lessebo kommun berättade hur kommunen har finansierat fjärrvärmeutbyggnad med hjälp av Gröna lån och Jesper Danielsson från Energikontor Sydost avslutade spåret med att berätta om det energikartläggningsstöd som små och medelstora företag kan ansöka om för energikartläggning av sin verksamhet. 

 

Presentationerna från årets talare finner ni här

 

Nästa år i Kalmar län

Energitinget i Ljungby blev sammanfattningsvis en spännande dag med många intressanta föreläsningar, utställare och givande diskussioner. 2018 är det dags för någon av kommunerna i Kalmar län att vara värd för Energitinget.
Kontakta vår vd Christel Liljeren om ni tycker att Energiting Sydost 2018 ska arrangeras just hos er!

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet