Ny anläggning för småskalig kraftvärme i Bräkne-Hoby på gång

Publicerad: 2016-09-14

Den 12 september undertecknades ett leveransavtal mellan Ronneby Miljöteknik Energi AB och Againity AB gällande leverans av en ORC-anläggning till Bräkne-Hoby i Blekinge. ORC-anläggningen (organisk Rankinecykel) består av en mindre turbin för elproduktion på 45 kW, vilken ska anslutas till den befintliga fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby under våren 2017.

Anläggningen beräknas producera omkring 350 MWh förnybar el per år och genom det kommer fjärrvärmecentralens förbrukning av extern el att reduceras kraftigt.

 

"Vi ser det som en utmaning att genom ORC teknik inom småskalig kraftvärme tillverka el året om vid vår anläggning i BräkneHoby.
Genom EU-projektet Life + är detta möjligt"
säger Ronneby Miljöteknik Energi AB:s vd  Hans Nilsson.

 

Vad är en organisk Rankinecykel?

En ORC-anläggning genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. Via kretsens förångningsmedium (med låg kokpunkt) kan ORC-anläggningen alstra el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. Därför är det en teknik som väl lämpar sig för mindre fjärrvärme- eller närvärmeanläggningar där man vill producera grön el från biomassa.

 

Hans Nilsson vd på Ronneby Miljöteknik Energi AB och David Frykerås vd på Againity AB skriver på leveransavtalet. Foto Anders Adolfsson, Energikontor Sydost.

 

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Genom möjligheten att producera förnybar el på det befintliga fjärrvärmeverket i Bräkne-Hoby, blir anläggningen mindre beroende av extern el. Utvecklingen ligger helt i linje med företagets strategiplan.

 

Kraftvärme är samtidig produktion av el och värme.

Kraftvärme från förnybara bränslen, som biomassa, ger både grön el och värme. I medelstora och stora fjärrvärmeanläggningar är samtidig produktion av el och värme ett självklart val. Det finns även tekniker för småskalig kraftvärme, som ännu inte fullt ut har kommersialiserats. ORC-anläggningen i Bräkne-Hoby är en av tre demonstrationsanläggningar för småskalig kraftvärme från biomassa, som ingår i ett projekt finansierat av EU:s program Life+ som drivs av Energikontor Sydost i samarbete med Ronneby Miljöteknik och Emåmejeriet i Hultsfred. Läs mer.

 

  
Med stöd från EU-programmet Life+ och Energimyndigheten

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet