Nuläget för havsvindkraft och grön vätgas runt Östersjön

Publicerad: 2023-11-13

En ny rapport som beskriver nuläget för havsvindkraft och grön vätgas runt Östersjön har publicerats där Energikontor Syd har bidragit med det Svenska perspektivet.

Rapporten visar att potentialen är mycket stor, men att utmaningarna är många. Rapporten kommer att leda till en färdplan för hur samarbete mellan Östersjöländer kan utvecklas för att området ska bidra på bästa sätt till EUs mål för vindkraft, vätgas och energiomställningen.

Läs rapporten här (pdf).

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan partners från Sverige, Tyskland, Polen, Lettland och Litauen. Läs mer om insatsen här.

Inom ramen för satsningen kommer Energikontor Syd i april även arrangera en konferens i Malmö och innan dess en i Litauen. För mer info kontakta Pierre Ståhl.

 

Logga Interreg Baltic Sea Region   Logga Region Blekinge     Logga BOWE2H

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet