BOWE2H

Ska skapa ett integrerat energisystem i Östersjöregionen med havsvindkraft och grön vätgas som bas

Syfte

Kunskapshöjande nätverksträffar och framtagande av färdplan för havsvindkraft och vätgasproduktion i Östersjöregionen.

Mål

  • Europa klimatneutralt 2050 
  • Globalt mål 7: hållbar energi till alla

Läs mer om de globala målen.

Projektperiod

oktober 2022 till september 2024

Projektets hemsida

https://interreg-baltic.eu/project/bowe2h/

Satsningen är ett samarbete mellan partners från Sverige, Tyskland, Polen, Lettland och Litauen. Det finns planer att bygga havsvindkraft och vätgasproduktion i alla länder runt Östersjön. Potentialen är mycket stor och en siffra är 93 GW (BEMIP) havsvindkraft. Det saknas idag ett transnationellt nätverk och forum där vindkraft tillsammans med vätgas kan diskuteras. BOWE2H avser att ordna ett antal konferenser (varav en i Sverige), samla ett nätverk och diskutera på vilket sätt vätgas kan kombineras med vindkraft på bästa sätt.

Resultat från konferenser/workshops ska sedan sammanställas i en roadmap för vätgas och havsvindkraft i södra Östersjön. 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

André Benaim,
Projektledare


Tel. 073- 521 14 94,
andre.benaim@energikontorsyd.se

Bakgrund

Många vindkraftsprojekt planeras i Östersjön och elen som produceras måste tas om hand på bästa sätt. I första hand ska man förstås bygga ett effektivt elnät mellan projekt och land men även mellan länder. Vindkraften varierar med vindstyrkan och produktionen matchar inte efterfrågan. När det finns mycket el kan man lagra elen genom att göra vätgas. Vätgasen kan sedan användas inom industri eller som bränsle i transportsektorn.

Resultat

Kick-off
14 februari deltog ca 130 personer från våra olika partnerländer på det mycket uppskattade digitala kick-offmötet, som Energikontor Syd arrangerade. Programmet belyste policyer på EU-nivå, nuläge och planer för havsvindkraft i Östersjön, exempel från konkreta projekt med mera. 

 

Seminarium - Berlin 22 maj 2023
Konferens med fokus på mål och utveckling av havsvindkraft och vätgas i Tyskland. Till skillnad mot Sverige är målen tydliga och stödsystem och auktioner har gjort att utbyggnaden fortsätter. Mycket vindkraft kommer att fortsätta byggas både i Nordsjön och i Östersjön fram till 2045. Satsningar sker även på produktion av grön vätgas men efterfrågan kommer att vara större än tillgången de närmsta tio åren, ca 100 TWh år 2030. Behovet av fler kraftkablar och ny vätgasinfrastruktur är också stort. Avslutningsvis hölls en workshop.

 

Seminarium - Warszawa 28 september 2023
Polsk vindkraftsförening var värd för en dag med senaste nytt inom vindkraft och vätgas i Polen. Där finns ambitiösa mål främst för vindkraft till havs, men även inom förnybar vätgas. Presentationer (många på polska) hölls bland annat av representanter från regeringskansli och projektutvecklare. Tillståndsprocessen är här som på många ställen en utmaning genom att många myndigheter ska vara med i processen.

 

Seminarium  - Malmö 17 april 2024
Energikontor Syd stod värd när 80 vindkraftsexperter och sakkunniga träffades i Malmö för att diskutera havsbaserad vindkraft och grön vätgas, samt ta del av nyheter inom dessa områden.  Talare var bland annat Energimyndigheterna i Sverige och Danmark, Svenska kraftnät (SvK), Vattenfall, European Energy och Statkraft. Trelleborgs energi berättade om vätgasinitiativ i sin kommun. Lärdomar från dagen som deltagarna fick med sig var att behovet av samordning av olika delar i energisystemet är stort, det behövs tydligare regelverk för tillstånd och samarbetet över landsgränserna behöver struktureras upp och stärkas.

 

Rapport
Rapport som beskriver nuläget för havsvindkraft och grön vätgas runt Östersjön. Läs rapporten här.