Möjligheter för offentlig sektor inom Horisont 2020

Publicerad: 2014-09-23

Arbetar du i offentlig sektor och vill veta mer om EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020? Energikontorets Sarah Nilsson är en av de som talar på seminariet som anordnas av SKL och VINNOVA i Stockholm den 5 november. Seminariet kan även följas på distans.

 

Temat för seminariet är Transport, miljö, energi och hållbara städer och ger en övergripande bild av Horisont 2020 och de förbättrade möjligheter som finns för offentliga aktörer att delta. 
Läs mer.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet