Miljömålslöfte undertecknat idag

Publicerad: 2017-11-21

Organisationerna i GreenAct, den gemensamma plattformen för Kronobergs läns miljömålsarbete, har idag  undertecknat miljömålslöften på Residenset i Växjö. Vd Christel Liljegren skrev under för Energikontor Sydosts räkning.

 

- Vi på Energikontor Sydost har som uppdrag att stötta kommuner och andra offentliga aktörer i att uppnå sina miljömål. Vi ska samtidigt vara goda förebilder, därför var det självklart för oss att skriva ner detta åtagande i de regionala Miljömålslöftena, säger Christel Liljegren.

 

Länsstyrelsen har gjort en prioritering av åtgärderna i länets åtgärdsprogram.

 

Exempel på åtgärder är

  • Bedriva forskning kring förnyelsebara bränslen
  • Utveckla projekt som stöder produktion av förnybart fordonsbränsle inklusive flygbränsle
  • Utveckla en hållbar besöksnäring genom vandrings-och cykelleder
  • Utveckla en regional modell för bredbandsinfrastruktur
  • Öka marknadsandelen av kollektivtrafikresenärerna till 12,5% år 2020.

 

Läs mer om Green Act.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet