Markaryds kommunhus bäst på att spara energi

Publicerad: 2017-04-07

I ett års tid har tretton offentliga kontorsbyggnader i sydost deltagit i en energispartävling där man genom framförallt beteendeförändringar arbetat för att minska sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Markaryds kommunhus lyckades dra ner med totalt 20 % och vinner därmed tävlingen. Mörbylånga kommun kom på andra respektive tredje plats.

 

Tävlingen Miljökloka kontor delar ut pris i tre kategorier och vinnarna i respektive kategori är:

  • Markaryds kommunhus - Största energibesparing
  • Mörbylånga, Gula villan - Bästa interna informationskampanj
  • Mörbylånga kommunhus - Bästa aktivitetsplan

 

Prisutdelningen skedde i samband med föreningen Energikontor Sydosts årsmöte i Ronneby och priset delades ut av Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost och ansvarig för kampanjen Miljökloka kontor.

 

Det var en glad lagledare från Markaryds kommuns energiteam som tog emot vinnarchecken.
– Vi hoppades på att vara topp tre men blev överraskade och glada över att ha vunnit, säger Asim Serdarevic. Hanna Stigmar, miljösamordnare, fyller i,
- Vi har gått igenom byggnaden grundligt men det viktigaste har varit att vi har fått hela personalen med, utan medarbetarnas insats hade det aldrig gått.

 

Mörbylånga kommun deltog tävlingen med två kontorsbyggnader, Gula Villan och kommunhuset, och lyckades bra med båda sina hus.

– Vi har hittat en energikämpe i Gula Villan som har varit rolig och entusiastisk, idérik och tålmodig. Det är extra kul att medarbetarna från Gula Villan får synas, säger Elvira Laneborg Mörbylånga kommun och fortsätter,
­– Och i kommunhuset är det kul att så många pratat om det här, det har varit tacksam att få respons på arbetet för energiteamet. Och att kunna se skillnad från start och mål.

 

Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun, Asim Serdarevic och Hanna Stigmar, Markaryds kommun.

 

Vinnarna belönas med 1000€ som ska gå till något miljöklokt i respektive byggnad. Vinnarna i kategori 1 får dessutom skicka fyra representanter till Bryssel den 20 juni, där de representerar Sverige i den europeiska energispartävlingen där 172 kontorsbyggnaders procentuella energibesparing kommer att ställas mot varandra.

Motiveringar till priserna

Markaryds kommunhus
Kategori 1: Största energibesparingen i % jämfört med referensperiod.
Motivering: Under 11 av de 12 tävlingsmånaderna har Kommunhuset Markaryd legat i täten som ett pålitligt lokomotiv med störst energibesparing. Det strukturerade interna arbetet som engagerat brett inom personalstyrkan gav resultat och högsta vinst med störst energibesparing. Särskilt hedersomnämnande för hög svarsfrekvens i den inledande enkäten. Särskilt hedersomnämnande för hög användarfrekvens på hemsidan.

 

Mörbylånga, Gula villan
Kategori 2: Bästa interna informationskampanj - kvantitativt och kvalitativt
Motivering: I Gula Villan har energiteamet målmedvetet jobbat för en minskad energibesparing och mycket stort engagemang i kampanjen och vinner kategorin bästa kampanj - kvalitet och kvantitet. Särskilt hedersomnämnande för hög svarsfrekvens i den avslutande enkäten.

 

Mörbylånga kommunhus
Kategori 3: Bästa aktivitetsplanen - som bedöms kunna ge ringar på vattnet även efter kampanjen.
Motivering: Mörbylånga kommunhus vinner kategorin mest hållbara kampanj för sitt starkt engagerade energiteam som vidareutvecklat och drivit kampanjen till nya nivåer. Personalen har engagerats i de kreativa och strukturerade insatserna från Energiteamet och det visar en god potential för en fortsättning.

 

– Den största vinsten i kontorsbyggnaderna som varit med i tävlingen är att man fått upp ögonen för hur små förändringar i vardagliga beteenden kan ge stor effekt. Helt plötsligt har sopsorteringar börjat funka, datorer stängs av när folk går hem och tomma rum är släckta rum, säger Lena Eckerberg, Energikontor Sydost avslutningsvis.

 

Läs mer om tävlingen.

 

För mer information, kontakta

Lena Eckerberg                                                                    

0734-40 82 75, lena.eckerberg@energikontorsydost.se

 

 
Projektet är finansierat av EU genom Horisont 2020-programmet, avtalsnummer 649660.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet