Livsmedelsbutiker blir mer energieffektiva

Publicerad: 2019-11-04

Butiker är storslukare av energi och det finns både små, billiga åtgärder och större genomgripande insatser som kan göras för att effektivisera energianvändningen. Nu storsatsar flera livsmedelsbutiker i sydost på energismart teknik och andra åtgärder. Tio större livsmedelsbutiker  deltar i Energikontor Sydosts nätverk för energieffektivisering. Tillsammans satsar de tio butikerna 150 miljoner kronor på energieffektiviseringar i samverkan med energiexperter på Energikontor Sydost och Aktea. Det handlar till exempel om att investera i ny energismart teknik och ta fram drift- och underhållsåtgärder.

 

Nätverken har tillkommit på initiativ från Energimyndigheten och deltagarna utbyter erfarenheter med andra företag  samt får hjälp att söka stöd för och genomföra en energikartläggning. Det ingår också stöd för att genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i. Företagen i nätverket har också fått tillgång till konsultation och rådgiving från nätverkets energiexpert, samt kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering. 

 

Att stötta företag är ett av sätten Energikontor Sydost arbetar med för att bidra till ett hållbarare samhälle.

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet