Kvalitativ korsutvärdering för att minska utsläpp

Publicerad: 2014-09-01

Genom att sprida kunskaper om de mest energieffektiva logistiklösningarna inom godstransporter för små och medelstora städer så bidrar Enclose till att skapa energieffektiva och hållbara logistiklösningar i historiskt intressanta stadsmiljöer.


Vilken av de metoder som använts har bäst möjligheter att få lyckat resultat i min stad?

För att göra en sådan beräkning har Energikontor Sydost utvecklat en metod där varje stad för göra en bedömning av sin kontext för  logistiken med hjälp av 22 kriterier i 6 områden.. Vi bedömer de olika åtgärdernas känslighet för dessa kriterier och med en matematisk modell får vi fram en relativ ranking som bäst presenteras i ett polärt diagram.

 

Den största nackdelen är att metoden förlitar sej på bedömningar av lokal experers, som troligen inte har likadan värderingsgrund. Fördelarna med denna kvalitativa  redovisning är bland annat att den är  delvis numerisk, lätt att förstå och att den relaterar till stadens förutsättningar.  När dessa väl är givna är den också automatisk.

 

Läs mer om projektet ENCLOSE.

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet