Invigning av teknik för småskalig kraftvärme i Bräkne-Hoby sista maj

Publicerad: 2017-05-22

Genom att Ronneby Miljöteknik kopplat på en ORC på det befintliga fjärrvärmeverket i Bräkne-Hoby är de sedan en tid tillbaka igång och levererar el till nätet. Nästa vecka blir det officiell invigning, men redan nu går det bra att kontakta oss om du är nyfiken på hur man på ett smart sätt samtidigt kan producera både miljövänlig värme och el. Boka tid för ett studiebesök här.

 

Vad Ronneby Miljöteknik gjort är att koppla på en ORC-enhet (organisk Rankine cykel) på den befintliga biobränslepannan. I ORC:n används ett organiskt arbetsmedium som har en lägre förångningstemperatur jämfört med en traditionell ångprocess, men utan risk för fuktig ånga samt korrision och erosion i turbin eller expander. Genom att ett organiskt medium med högre densitet än vattenånga används i turbin-loopen kan en kompaktare turbin än vid en vanlig ångcykel användas. 

 

ORC:n producerar ingen värme utan använder sig (via en värmeväxlare) av värme från pannan (utgående fjärrvärme) för att förånga det organiska mediet som driver turbinen. Därefter kyls mediet (återigen via en värmeväxlare, men nu en annan) av returvattnet från fjärrvärmenätet.

 

Redan tidigare levererades värme till både fjärrvärmenätet och till en virkestork, men genom att ansluta ORC-enheten i pannanläggningen kan nu värmeleveranserna optimeras samtidigt som egen  grön el produceras. Läs faktabladet om anläggningen.

 

ORC:n är en del av projektet Småskalig Kraftvärme Life+ där ytterligare två tekniker demonstreras, en turbin för våt ånga på Sörbyverket i Ronneby och en förgasare på Emåmejeriet i Hultsfred. Läs mer.

 

Med stöd från EU-programmet Life+ och Energimyndigheten.
Energimyndigheten
Life+ 
LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet