Hållbara energikedjor analyserade

Publicerad: 2014-09-01

Det framgångsrikt avslutade projektet RES-Chains som drevs av Energikontor Sydost, har genomfört potentialstudier och publicerat ett antal fallstudier, inom områdena bioenergi, vattenkraft, solenergi och vindkraft.

För att kunna avgöra om ett energisystem verkligen är hållbart i sin helthet är det flera olika aspekter som måste tas hänsyn till. För att underlätta denna process har det tagits fram ett verktyg i form av en onlinematris för att planera för hållbara energisystem. Det är utmärkt att använda för egna studier.

Läs mer om RES-Chains.

    

 

 

 

  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet