Företagsdialoger ska visa vägen

Publicerad: 2023-09-20

 

Energikontor Syd kommer under hösten 2023 delta vid några av Kalmar läns klimatkommissions dialogmöten med några av länets företag. Mötena som kommer ha fokus på energi- och klimatfrågor hålls av Karin Helmersson, ordförande för Kalmar läns klimatkommission tillika Regionråd i Region Kalmar, och genomförs tillsammans med medlemmar i kommissionen. 

Dialogerna ska ge viktig insyn och kunskap till kommissionen och dess huvudmän om företagens förutsättningar samt diskutera hur vi med gemensamma krafter ytterligare kan öka takten i omställningsarbetet. Ambitionen är att detta ska ge underlag till ytterligare åtgärder på regional nivå samt till att kunna sprida goda exempel.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet