Fastighetsägare fokuserar på energikartläggning

Publicerad: 2016-09-26

Nätverket ByggEEss slöt upp i Kosta för att diskutera energikartläggning och utbyta erfarenheter. 

 

Onsdag 21 september möttes fastighetsägare från Småland och Blekinge för ett möte i energieffektiviseringsnätverket ByggEEss. Medlemmarna fick uppdatera varandra om sina respektive arbeten med energikartläggning och vilka erfarenheter som gjorts i processen sedan startmötet i maj. Energiexperten Lars Gustavsson berättade om energikartläggningsprocessen och vad man ska tänka på när man beställer energikartläggning av extern konsult. 

 

Hög ambitionsnivå

Ambitionerna för energiarbetet inom nätverket är stora. Några av nätverkets medlemmar har till och med bestämt sig för att ta sig an energikartläggningsarbetet på egen hand, utan det stöd för energikartläggning som går att söka från Energimyndigheten.*

 

 

*Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning, med eller utan hjälp av extern konsult. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Läs mer om stödet här. 

 

Nästa möte i ByggEEss kommer att hållas i Blekinge 18 januari. Utöver de större mötena har nätverket även beslutat att ha fyra mindre möten, uppdelade i Blekinge-gruppen och Kronobergsgruppen, för att ytterligare utveckla sin samverkan. 

 

Läs mer om nätverket ByggEEss.

 

För ytterligare information, kontakta

 

Stefan Olsson

Projektledare

Tel. 0709-89 01 81

E-post

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet