Expertgrupp för klimatsmarta logistiklösningar

Publicerad: 2017-06-19

Energikontor Sydost har tagit initiativ till den pågående satsningen Low Carbon Logistics som fokuserar på att ta fram koldioxidsnåla logistiklösningar i södra östersjöområdet, med syftet att minska utsläppen från just godstransporter.

 

En del i arbetet går ut på att skapa ett gränsöverskridande team med experter från alla partnerländer. Expertteamet arbetar både internt i projektet för att stötta de regionerna i Litauen, Polen, Tyskland och Sverige som ska ta fram och införa logistiklösningar, men även externt mot andra organisationer och aktörer.

 

I början av juni träffades expertteamet i Berlin för att starta upp arbetet med att utveckla ett erbjudande till aktörer i södra östersjöområdet som vill effektivisera sina godstransporter. Intressenter finns det gott om och det utförs alldeles för många onödiga och halvtomma transporter. Det handlar både om att förändra inköpsbeteende och transportflöden. Expertteamet ska med hjälp av attraktiva och målgruppsanpassade affärsmodeller argumentera för införande av klimatsmartare godstransporter.

Expertgruppen: Clemens Weiss, Anna Månsson, Clara Burzlaff, Fredrik Mårdh, Sophie Werdin och Ieva Budraitė. 

 

Vill du veta mer om vårt arbete med klimatsmarta godstransporter?

Kontakta

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-415 45 42
anna.mansson@energikontorsydost.se

Fredrik Mårdh
Projektledare

Tel. 0709-21 60 50

fredrik.mardh@energikontorsydost.se

 

 


Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet