Energispartips från våra deltagande nätverksföretag

Publicerad: 2023-08-25

33 företag i Skåne har under de senaste två åren ingått i nätverk för Energieffektivisering under ledning av Energikontor Syd och Länsstyrelsen i Skåne.

Projektet närmar sig slut och augusti innebär avslutande nätverksträffar för de tre nätverken hos medverkande företag Hotel Rusthållargården i Arild, Äppelriket i Kivik och Hotel Mossbylund på den skånska sydkusten.
Nätverksträff hos Äppelriket
Projektets mål har bland annat varit att uppnå en energieffektivisering på i snitt 10% per nätverk. De preliminära resultaten visar på en betydligt högre effektivisering på 15-25%. 

I projektet har deltagande företag fått individuell rådgivning av energiexperter på Aktea, tips kring sitt systematiska energiarbete och deltagande i nätverksträffar med föreläsningar på olika teman, och erfarenhetsutbyte kring varandras energiarbete med blan annat besök på flera av verksamheterna. 

Flera företag uttrycker att det har varit avgörande för dem att ha tillgång till nätverket för att ha möjlighet att prioritera energieffektivisering bland alla frågor som finns på dagordningen, och att de satsningar de gjort inte skulle blivit av utan stödet från projektet. 

 

Några energispartips från våra deltagare:

 Involvera personalen och hitta motivationsfaktorer. Visa upp siffror på vad åtgärderna har lett till i faktiska besparingar. 
- Madeleine Svanberg, VD, Hotel Rusthållargården

Det enda rätta är att starta med att skaffa sig koll. Gör en energikartläggning! Ta in en konsult/expert!
- Patrik Wetterling, Teknisk chef, TreForm

Se över de dyraste posterna; Har du till exempel olja och gas som kan ersättas?
- Henrik Olandersson, Hållbarhetschef, NP Nilsson

Strategiskt energiarbete. Se till att det finns en organisation som kan hantera energifrågorna samt att ha en energiansvarig och energigrupp. Se också till att det tillsätts resurser för detta.
- Anna Evander, Teknisk Utveckling, Nordic Sugar
 

Klicka här för att läsa mer tips från företagen!
 

Vill du läsa mer om projektet eller se vilka företag som deltagit, klicka här

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet