Energidiskussioner i Venedig

Publicerad: 2017-04-13

Under två intensiva arbetsdagar samlades politiker, energiexperter, byggexperter från nio Europeiska regioner i Venedigs Regionhus för att tillsammans analysera och diskutera hur respektive region kan jobba med att minska energianvändningen genom att systematiskt mäta och analysera energianvändningen i byggnader. Från Kalmar län deltog Akko Karlsson som politisk representant för Kalmar län tillsammans med Lena Eckerberg, utvecklingschef för Energikontor Sydost.

 

 

”Det känns hoppfullt när så många människor i olika positioner vill så väl för att minska klimatpåverkan och negativ miljöbelastning. Även vattenfrågan lyftes, problem med förorenat vatten och vattenbrist och hur man kan lösa det.” säger Akko Karlsson. ”Vi är stolta över att kunna lyfta fram vårt No Oil-arbete som pågår i Kalmar län, i de tolv kommunerna och landstinget.”

 

Energikontor Sydost satsar just nu på energieffektiva byggnader vilket är angeläget eftersom byggnader idag står för 40% av Europas energianvändning och 36% av koldioxidutsläppen. Effektiv övervakning skulle kunna minska energianvändningen med 10%. 


”Att samverka internationellt i EU-projekt skapar så mycket goda kontakter och relationer mellan länder, regioner och människor. Det är mycket lärande om hur vi arbetar med energieffektivisering i olika länder i Europa.” menar Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost. 

Dessutom får man ett annat perspektiv på vårt eget arbete när man presenterar det för internationella kontakter som ofta ställer helt andra frågor än vad vi är vana med på hemmaplan.” 

 

Nästa steg är att samla in en rad goda exempel på energimätning och energiuppföljning i länet för att sätta samman ett program för tekniska studiebesök under 2017-2018. Aktivteterna görs inom EU-projektet Empower som ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

 

Läs mer om projektet Empower.

 

 

Lena Eckerberg

Utvecklingschef

Tel. 0734-40 82 75, 

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

 

 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet