Elproduktionen har startat på Emåmejeriet

Publicerad: 2015-09-24

I veckan levererades förgasningsanläggningen från Finland, som ska ge Emåmejeriet i Hultsfred både värme och el från biobränsle. Anläggningen har nu körts igång och börjat producera el.

 

I anläggningen sker en kombination av förgasning och förbränning, som ger en hög verkningsgrad. Bränslet består av träflis från lokala leverantörer. Produkten är gengas som används till förbränning och för motordrift till elgenerering.

 

 

Emåmejeriets förgasare är en av de anläggningar som byggs och demonstreras inom projektet Småskalig Kraftvärme Life+ som Energikontor Sydost driver. 

Från slutet av oktober kan man boka studiebesök på anläggningen. Läs mer.

 

 

  med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens finansiella instrument Life och Energimyndigheten. 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet