Ägardialoger - vi finner kraft och energi via fysiska möten

Publicerad: 2023-10-27

En  fantastisk sensommardag i september besöker Christel Liljegren, vd och Gustaf Wiklund, projektledare på Energikontor Syd, en grupp av politiker, chefer och tjänstepersoner från Höganäs kommun och de kommunala bolagen. Man har tagit möjligheten att bjuda in Energikontoret till en aktiv ägardialog.

Det var i samband med invigningen av Energikontorets nya kontor i Lund som Gustaf och Johan Ingvarsson, 1:a vice ordförande i Höganäs kommunstyrelsen, hamnade i samtal om hur kommunen kunde bli en aktiv ägare i sitt nya bolag och Gustaf presenterade möjligheten till den nu genomförda ägardialogen.      

Mötet inleddes med en genomgång av verksamhetens bakgrund, syfte och uppdrag och sedan presenteras ett smörgårdsbord av pågående insatser dit kommunen bjöds in att delta i. 

- Syftet med mötet är främst att blicka framåt. Energikontor Syd ska hjälpa kommunen, så att de tillsammans med alla aktörer som finns i dess geografiska avgränsning kan nå de politisk fastslagna målen och ambitionerna med energi- och klimatarbetet, säger Christel Liljegren.

Insatserna som behövs i en kommun kan vara innovativa, nytänkande och storslagna likaväl som att de ibland behöver vara mjuka och avgränsade. Det finns alltid ett behov av stöd som guidar och vägleder allt ifrån barn och unga, föreningar och företag i alla storlekar till insatser som vänder sig till hela den offentliga verksamheten så var och en har möjlighet att förstå och få engagemang att agera i riktning mot ett hållbart energisystem och en hållbar framtid. 

I Höganäs diskuterade vi bland annat vilka lokala möjligheter det finns för energilagring, hur man tillsammans på lokal nivå kan samverka för att minska effekttoppar, hur kan vi anpassa stöd så att de längts fram i omställningen kan ta nästa steg samtidigt som vi hjälper nya energimedvetna upp på banan. Dagen avslutades med att både Energikontoret och kommunens representanter hade massor med frön att ta hand om som kan leda till nya idéer och samarbeten. 
 
- För oss är det viktigt att få nya intryck och inspiration från folk som arbetar med dessa frågor, det hjälper oss att bli ännu bättre, säger Johan Ingvarson,  1:a vice ordförande i Höganäs kommunstyrelsen.

 

 

Syds kommuner och regioner äger via Föreningen Energikontor Syd Energikontor Syd AB. Ägardialogen är ett viktigt verktyg och en möjlighet att vara med och utveckla bolagets verksamhet så det på bästa sätt kan vara ett fortsatt stöd i det lokala och regionala energiomställningsarbetet. 

Läs mer om ägardialog här eller boka er ägardialog här.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet