Workshops i gatubelysningsnätverket

Publicerad: 2023-11-03

Energikontoret har startat ett informellt nätverk i Syd för kompetens– och erfarenhetsöverföring mellan gatubelysningstekniker/-ingenjörer. Behovet tydliggjordes under vintern 2022/23 och de ökade kostnaderna för energin.

Kommunerna har kommit olika långt i sin konvertering till LED-belysning och för många kommuner så snabbades omställning på som ett resultat av de ökade kostnaderna för inköpt el. Kommunerna har många frågor gemensamt som har tagits upp på dessa möten. De medverkande har främst kommit från Kronobergs och Skåne län.

GatubelysningDen 3 maj 2023 träffades vi i Älmhult för att lära mer om: 

  • Hur Älmhults kommun har jobbat med gatubelysning 
  • Resultat av vinterns uppdrag för energibesparing/effektivisering (Länsstyrelsen Kronoberg) 
  • Olika aspekter av gatubelysning, (Energikontor Syd) 

Nätverkets andra träff arrangerades tillsammans med Hässleholms kommun och genomfördes den 1 november 2023. Innehållet för dagen var: 

  • Hur Hässleholms kommun har jobbat med gatubelysning 
  • Vad separeringskravet för kommuner innebär (Stefan Oldin, E.on) 
  • Belysning som redskap för gestaltning (Johan Röklander, Jönköping University) 

 

 


Träffarna anordnades inom ramarna för Own Your SECAP.

Energikontor Syd genomför extra insatser de närmaste åren för att stötta sina ägarkommuner i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet ges inom ramen för projekten Own Your SECAP, PLAN4CET, RECET och EUCF medfinansierat av EU:s program LIFE.


Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet