Workshop om utsläppsberäkningar

Publicerad: 2023-11-07

Den 6 november 2023 genomförde Energikontoret, tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län, en workshop om beräkningar av utsläpp enligt GHG-protokollet.

Eventet utgjorde en del i en serie av workshops/utbildningar om att länka samman en kommuns budgetarbete med genomförande av åtgärder enligt kommunens åtgärdslista i sin energiplan.

Workshopen genomfördes i Kalmar och det var 18 deltagare tillsammans från kommuner i Kalmar och Kronobergs län. Deltagarna fick en bättre förståelse för hur metoden för utsläppsberäkningar är uppbyggd och ger möjlighet att själva göra sådana beräkningar för en kommunorganisation.  

 


Workshopen anordnades inom ramarna för Own Your SECAP.

Energikontor Syd genomför extra insatser de närmaste åren för att stötta sina ägarkommuner i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet ges inom ramen för projekten Own Your SECAP, PLAN4CET, RECET och EUCF medfinansierat av EU:s program LIFE.


 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet