Workshop om kommunikation av sin energiplan

Publicerad: 2023-11-16

Den 14 november genomfördes den andra delen i en serie av två workshops om kommunikation i arbete med att skapa, implementera och följa upp en kommunal energiplan.

Göran Gustavsson

Göran Gustavsson, som är projektledare för ett av projekten där vi på Energikontor Syd har möjlighet att fokusera på effektiv energiplanering, gav sin bild av viktiga saker att tänka på avseende kommunikation i de olika skedena.

Förutom de olika faserna i planering/implementering/uppföljning så behöver man vara medveten om att de olika tidsatta åtgärderna kan vara av olika karaktär, som innebär olika sätt att kommunicera och mot olika målgrupper.

Det finns åtgärder som är investeringar för kommunen som egen organisation, för att till exempel öka energieffektiviteten i kommunala fastigheter genom smart styrning eller investeringar i byggnadsskalet. Investeringar kan också göras för att underlätta för olika aktörer i kommunen att göra klimatsmarta val, som att anlägga nya cykelbanor.

Andra åtgärder i åtgärdsplanen kan handla om kampanjer av olika slag antingen internt i kommunorganisationen eller mot olika aktörer verksamma i kommunen. I det första fallet kan det handla om att införa rutiner för att välja interna bilpoolens elbil, istället för privat fossilbil, när man kör i tjänsten. I det andra fallet kan det exempelvis innebära att cykla med barn till skolan, istället för att köra dem med bilen.

 


Denna workshop anordnades inom ramarna för Own Your SECAP.

Energikontor Syd genomför extra insatser de närmaste åren för att stötta sina ägarkommuner i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet ges inom ramen för projekten Own Your SECAP, PLAN4CET, RECET och EUCF medfinansierat av EU:s program LIFE.


 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet