Workshop i READY

Publicerad: 2016-09-30

29-30 september arrangerade Växjö kommun och Energikontor Sydost en workshop för deltagarna i det EU-finansierade projektet READY. 

Under workshopen fick deltagarna bland ge sina synpunkter den utbildning hållbar statsutveckling som Energikontoret ska ta fram, diskutera affärsmodeller utvecklade från smarta städer-konceptet och metoder för att på ett pedagogiskt sätt visa på energianvändning. Jonas Birgersson, LAB2, visade upp sina idéer på smarta styrsystem tillsammans med WEXNET. Deltagarna fick också titta på olika energieffektiva byggnader och få en genomgång av de resultat som hittills uppnåtts i de energieffektivt renoverade lägenheterna i Arabyområdet. 

 

Om READY

 

Under fem år ska 380 lägenheter i Växjö genomgå en energieffektiv renovering som ska minska energiåtgången med hälften. Man ska också effektivisera fjärrvärme/kyla-systemet och introducera ny IT-teknik samt genomföra en utbildningssatsning kring "Smarta städer".

 

 

Läs mer om projektet här, eller kontakta

 

Stefan  Olsson                                                                                             

Stefan Olsson, 

Projektledare

Tel. 0709-89 01 81

E-post       

             
                                                                             

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet