Webbinarium angående skatt och stöd för gårdsbaserad biogasproduktion

Publicerad: 2023-03-16

Intresset för biogasproduktion och -användning har varit rekordstort senaste året. Det finns ett antal gårdsbiogasanläggningar i drift, enskilda anläggningar på en gård och några större samrötningsanläggningar.

Det har kommit in många ansökningar till klimatklivet för investeringar inom biogasproduktion och det finns stora förväntningar att produktionen ska växa. Intresset att använda biogas växer inom transportsektorn, sjöfart och industri. Lokalt kan biogas spela en viktig roll i att trygga elförsörjning som också är en högaktuell fråga.

Men så har en hel del osäkerheter uppstått för biogasproduktion och -användning, som kan förändra förutsättningarna radikalt:

Den så kallade ”Landwärmedomen” från EU-tribualen kom den 21 december och verkställdes i början av mars. Den innebär att skattebefrielsen för biogas och biogasol i Sverige har upphört att gälla och det ställer såklart till med stora utmaningar för hela biogasmarknaden i Sverige.

Gödselgasstödet - På grund av höga gaspriser fanns osäkerheter omkring överkompensation. Därför blev utbetalningen lägre än förväntat, detta håller på att utredas just nu. Hur det blir i framtiden med gödselgasstödet är oklart, eftersom nuvarande stödform slutar i höst.

Allt detta gör att det kan finnas många frågor och osäkerhet ute hos lantbrukare.

Därför bjuder vi in till en digital informationskväll där vi vill bidra med information, vad vi vet nu, kring skatter och stöd kopplat till gårdsbaserad biogasproduktion. Vi kommer även gå in på det branschöverskridande påverkansarbete mot politiken som pågår för att lindra krisen.

 

Datum: onsdag 22 mars, kl. 18:30 – 20:00

 Digitalt & Gratis

 Anmälan via länken, senast 22 mars kl. 15.

 Mer information: Sabine Täuber (Biogas Syd)

sabine.tauber@energikontorsyd.se eller 070 306 24 09

 

Programmet

18:30 – Välkommen från projektet BiogasSamverkan Sydväst och LRF Skåne, LRF Jönköping och LRF Sydost

 18:40 – Skatt och Gödselgasstöd, Lars Erik Jansson

 Skatt på biogas

  • Historik
  • Hur påverkar skatten dig
  • Vad du bör tänka på för din verksamhet

Gödselgasstöd

  • Historik
  • Överkompensation och budget
  • Hur ser det ut framöver

19:20 - Biogas: blicken framåt, Stefan Halldorf

  • Marknadsutveckling - intresset för användning av biogas i olika sektorer
  • Affärsmodeller och teknik - olika lösningar beroende på storlek på din gård och möjliga kunder

19:50 - Avslutning, Biogas Syd / BiogasSamverkan Sydväst

Varmt välkommen!

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet