Vindkraften en viktig del i att klara ökat elbehov

Publicerad: 2021-09-27

I södra Sverige använder vi mer el än vad vi producerar. Statistik från SCB visar att bara 30 % av elen som används i Blekinge är producerad där. I sommar har vi börjat se effekterna av detta genom rekordhöga elpriser. Underskottet kan inte täckas av el från norra Sverige då elnätet begränsar överföringen. Detta börjar bli ett bekymmer, framför allt för stora elanvändare. 

 

Att minska sin elanvändning genom att effektivisera är förstås det bästa. Mycket arbete pågår också att förstärka elnätet.  Snabbaste sättet att öka mängden el som produceras i södra Sverige är att bygga vindkraft. Lyngsåsa vindpark som byggs utanför Alvesta kommer till exempel att på årsbasis ge lika mycket el som används i hela kommunen.

 

Läs mer i vår senaste krönika om vindkraft i Aktuell Energi

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet