Vindkraft och grön vätgas - så möjliggörs grön omställning!

Publicerad: 2024-04-23

Den 17 april, samlade Energikontor Syd, 80 vindkraftsexperter och sakkunniga i Malmö för att diskutera den senaste utvecklingen och få nyheter inom havsbaserad vindkraft och grön vätgas.

Med ett stort behov av mer elproduktion spelar havsvindkraft och grön vätgas en avgörande roll i omställningen av vårt energisystem.  Då vindkraft producerar mer el när det blåser kraftigt, uppstår tidvis ett överskott av el. Ett sätt att ta vara på detta överskott är att producera vätgas, vilken kan användas som ett grönt bränsle eller ersättning för fossil gas.

Talare i Malmö var bland annat Energimyndigheterna i Sverige och Danmark, Svenska kraftnät (SvK), Vattenfall, European Energy och Statkraft. Trelleborgs energi berättade om vätgasinitiativ i sin kommun.

Ökad medvetenhet och kunskap
Lärdomar från dagen som deltagarna fick med sig var att behovet av samordning av olika delar i energisystemet är stort, det behövs tydligare regelverk för tillstånd och samarbetet över landsgränserna behöver struktureras upp och stärkas.

 

För mer information, kontakta
Pierre Ståhl, projektledare, Energikontor Syd
+46 (0)70-688 75 20, pierre.stahl@energikontorsyd.se

 

Kunskap och erfarenheter om havsvindkraft och grön vätgas sprid inom ramarna för projektet BOWE2H, finansierat av EU Interreg Baltic Sea Region, vars insatser pågår till september 2024. Mer info på projektets hemsida [länk: https://interreg-baltic.eu/project/bowe2h/].
Energikontor Syds medverkan i BOWE2H delfinansieras även av Region Blekinge.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet