Viktigt för företag att förstå sin energiförbrukning

Publicerad: 2023-01-27

Energikontor Syd erbjuder små och medelstora företag i Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län att ta del av kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka sina energikostnader - bland annat genom att gå med i ett av våra företagsnätverk.  Nätverksträffar där deltagarna får möjlighet att komma i kontakt med branschkollegor och företag med liknande energiutmaningar, samt få råd av Energikontor Syd, satte igång under slutet av januari.

 

Först ut att träffas var nätverket för besöksnäring i Skåne, som träffades på Woodlands Country Club utanför Örkelljunga. Deltagarna kom från golfanläggningar, konferenscenters, hotell m.fl. med stor nyfikenhet på vad ett långsiktigt och systematiskt energiarbete kan innebära.

Ulf Jobacker och Teodor Kandefelt från Energikontor Syd berättade om hur företagen kan använda Energitrappan som ett verktyg i sitt arbete och tog upp flera goda exempel på åtgärder.

 

Engagemanget var stort bland deltagarna och många energifrågor diskuterades. Just nätverksmodellen har visat sig vara ett framgångskoncept. Från tidigare projekt har företag i nätverk visat sig nå 50% mer energieffektivisering i sitt energiarbete än de företag som arbetar självständigt.

 

Många företag vill vara med i det nationella nätverksarbetet, som satsningen Omställningslyftet innebär. Här i syd kommer fyra-fem lokala företagsnätverk att starta. De höga energipriserna är bara en av många anledningar till det stora intresset. 

 

"Jag behöver mer faktabaserad kunskap för att kunna känna mig trygg i våra energibeslut” säger Katrin Pettersson, Hotelldirektör, Hotell Statt Hässleholm, en av deltagarna i nätverket för besöksnäring i Skåne. 

 

Karl-Johan Westberg, VD på Woodlands country club lägger till, “Jag är nyfiken på hur vi kan få en mer effektiv energianvändning. Det är viktigt att få förståelse för sin egen energiförbrukning”. 

 

Katrin Pettersson och Karl-Johan Westberg. Foton: Tommy Lindström

 

Vill du veta mer om våra företagsnätverk? 

Kontakta:

Tommy Lindström
Tel. 0735-44 86 29 

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

 

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes (RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren Sverige, Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) och SuPr. Sammanlagt ska 150 miljoner användas för att hjälpa företag i klimatomställningen, projektet delfinansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet