Verktyg för energieffektiv kommunal förvaltning

Publicerad: 2020-11-30

Byggnader är Europas största energiresurs. År 2013 utgjorde byggnader mer än 40% av den slutliga energiförbrukningen i EU. Att använda energi mer effektivt i byggnadsbeståndet är därför ett centralt mål för policyer av olika fält och nivåer. Kommunerna är nyckelaktörerna för att förbättra energieffektiviteten på lokal nivå. De drar nytta av förbättrad energieffektivitet på olika sätt, framförallt minskade växthusgasutsläpp, mindre energikostnader, förbättrade arbets- och bostadsförhållanden. 

 

Framtagna manualer och guider för energieffektiv kommunal fastighetsförvaltning

Fördelarna med energieffektivisering är uppenbara och många kommuner redan har åtgärdsplaner, men på grund av bristande resurser kämpar många kommuner för att omsätta sina planer till handling. Tillsammans med internationella samverkanspartner har vi samlat ett smörgåsbord av kunskap och erfarenheter i form av manualer och guider, för dig som arbetar med kommunal förvaltning.

 

Materialet är särskilt utarbetat för personal i kommuner som är direkt involverade i aktiviteter relaterade till energifrågor inom sin administration och förvaltning (stadsplanerare, personal på byggnadsavdelningar, medarbetare från fastighetsförvaltning och finansavdelningar, energiplanering och lokal och regional utveckling). Men även du som är verksam inom företag som arbetar med energieffektivitet (bostadsföretag, energiföretag, energitjänstföretag, ingenjörsföretag), kan ha nytta av materialet.

 

Välkommen att ta del av materialet på actnow-baltic.eu/learning   

 

Materialet är framtaget inom projekt ACT NOW - ett projekt som ökar kunskapen inom energistyrning och investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja energieffektivisering i byggnader. Läs mer

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet