Växthus kan värmas med restvärme i Kronoberg

Publicerad: 2014-12-17

Det finns flera ställen i Kronobergs län som skulle kunna vara lämpliga för växthus som värms med restvärme. Projektet Tomatsmart har undersökt möjligheterna att använda restvärme för att värma växthus för grönsaksodling en större del av året.

 

Restvärme eller spillvärme som det också kallas, värme som inte tas till vara, finns överallt i samhället. Det kan vara ventilationsluft, rök eller kylvatten som skulle kunna tillvaratas och användas för att värma växthus.  Om idéerna får genomslag kommer det att påverka regionen i hållbar riktning. Vi får mer lokalt producerade livsmedel med minimal miljöpåverkan som dessutom ger nya jobb.

 

Projektet är ett samarbete mellan Miljöresurs Linné, Energikontor Sydost, Växjö kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län och stöds av Energimyndigheten och Regionförbundet Södra Småland. Projektet initierades av Klimatkommission Kronoberg som efterfrågat projekt om mat.

 

Läs om resultaten i broschyren Restvärme som energikälla för växthusodling.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet