Vad kan vi lära oss från Estlands satsningar på biogas?

Publicerad: 2024-03-22

Under två högintressanta dagar besökte svenska biogasexperter biogasanläggningar i Estland där huvudtemat var biogastillverkning från industriellt avloppsvatten och biogas till bränsleceller. 

- Det var intressant att se industrins behandling av avloppsvatten. Här finns en stor outnyttjad potential i Sverige, säger Hanna Rammsy från Nouryon som var en av de svenska deltagarna.

Bildtext: Studiebesök. Foto: Energikontor Syd. 

Bildtext: Studiebesök. Foto: Energikontor Syd. 

Dessutom besöktes Baltikums största bussdepå i Tallin där 250 bussar tankas med biogas. 

Bo Ramberg, biogaskonsult konstaterar att Estland ligger väl i fas med Sverige tekniskt för biogasproduktion. John Wihlborg instämmer och lägger till att den estniska marknaden har stora utvecklingsmöjligheter. 

Vid besöket noterades att biogaspriset låg på behagliga 11,50 kr/kg, som är mycket lägre än de nuvarande svenska priserna. 

Studiebesöket gav viktiga insikter för våra två biogasnätverk, Biogas Sydost och Biogas Syd. 

Aktiviteten möjliggjordes av Östersjö-projektet som leds av Energikontor Syd med partners från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Projektet har som mål att utveckla färdplaner för nya biogasmarknader. Läs mer om Best Ace.  
 

Bildtext: De medverkande från Sverige. Foto: Energikontor Syd.

Bildtext: De medverkande från Sverige. Foto: Energikontor Syd.

 


Logga: Interreg Baltic Sea Region och Best Ace   Logga: Region Kalmar

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet