Vad är Community Energy?

Publicerad: 2020-01-24

Beräkningar visar att hälften av Europas elbehov kan täckas av  så kallad Commmunity Energy. Vad är då detta? Community Energy är energi producerad av andra än de traditionella energibolagen. Hit räknas kooperativ, bostadsrättsföreningar och andra grupper av människor som går samman och gör något konkret tillsammans.

 

Under två dagar samlades deltagare från alla Östersjöländer i Karlskrona för att höra om och se goda exempel på samägd energiproduktion. Karlskrona kommuns Magnus Larsson inledde med en presentation av Karlskrona. R:ekobyn berättade som sitt planeringsarbete för ett hållbart bostadsområde och för att blir egenproducenter av energi.

 

Energikontorets Tommy Lindström berättade om hur man bäst kommunicerar behovet av en nödvändig omställning för att rädda klimat och miljö.

 

När Sveriges största andelsägda solcellsanläggning, Karlskrona Solpark, besöktes sken solen väl tajmat från en molnfri himmel. Andelsägare är man antingen direkt eller via en förening, det finns också en förening med ansvar för driften. Affärverken i Karlskrona ligger bakom satsningen.

 

 

 

Eventet arrangerades för partnerna i projektet CO2mmunity, finansierat av Östersjöprogrammet.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet