Ansök om stöd för utveckling av finansieringskoncept - European City Facility

Publicerad: 2020-05-08

Det nya europeiska initiativet EUCF (European City Facility) inom Horizon 2020,  utlyser med start maj 2020 ett stöd som ska hjälpa kommuner i Europa att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle. Via denna utlysning har svenska kommuner möjlighet att ansöka om en klumpsumma på 60 000 Euro för arbetet med att utveckla ett finasierings-koncept (medfinansiering krävs inte). Investeringskonceptet blir ett första steg på vägen mot en fullständig finansiell plan som kan mobilisera kapital för att klara de investeringar som behöver göras för omställningen. (OBS! Stödet på 60 000 Euro ska alltså inte användas för direkta investeringar.)

 

Informationswebbinarium 5 maj

Med anledning av denna utlysning arrangerade Klimatkommunerna och Energikontor Sydost ett webinarium 5 maj för att reda ut hur ansökningsprocessen går till m.m. Hade du inte möjlighet att delta? Titta på det inspelade webbinariet på Klimatkommunernas Youtube-kanal

 

Vi stöttar svenska kommuner som vill ansöka
Tillsammans med Klimatkommunerna kommer Energikontor Sydost under de närmaste åren att stötta svenska kommuner att ta del av stödet. 

 

Läs mer om detta på Klimatkommunernas hemsida.

 

För frågor, kontakta projektledare Stefan Olsson, Energikontor Sydost eller verksamhetsledare Filippa Borgström, Klimatkommunerna

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet