Utbildning inom energibesparingar ger effekt

Publicerad: 2015-09-23

Ibland kan det vara svårt att övertyga och motivera ledning och chefer om fördelarna att lägga tid och pengar på att låta medarbetarna lägga några timmar på en internutbildning inom energibesparingar – vilket kan vara långt utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Ledningen måste lita på att det kommer löna sig i form av besparingar.

 

Kolla på datan på bilden nedan. Den illustrerar två års energianvändning nedbruten i 30-minuters block (d.v.s. halvtimmesdata). Indata brukar inte se ut så här när man får det av energibolaget. Det kan komma som ett stort Excel-ark med energianvändningen halvtimmesvis i varje cell, där 17 520 celler motsvarar ett års energianvändning.

 

Det innebär att data-samlingen till vänster på bilden motsvarar information från 35 040 celler. Det är inte helt lätt att tränga sig in i detta och är svårläst och svårt att blicka över. Men här har indatan har färgkodats så man att man snabbt kan få en överblick över trender och mönster. De specifika siffrorna i sig är inte så viktiga utan allt som läsaren behöver veta är att grönt motsvarar låg energianvändning, följt av orange och slutligen rött som motsvarar den högsta energianvändningen.

 

Den här organisationen i exemplet genomförde en internutbildning om energibesparingar under perioden april, och maj 2014 (överst i kolumn 2) och resultaten talar för sig själv.

Det är mycket mer grönkodat i den högra kolumnen, direkt efter utbildningen. Omedelbart tre månader efter utbildningen uppnåddes 22 %-iga energibesparingar, Efter 12 månader hade man minskat energianvändningen med 16 % vilket motsvarar över 90 000 kronor.

 

I det här fallet verkar effekterna av energisparutbildningen avta efter 8-9 månader. Det kan bero på många olika orsaker, tex personalomsättning. Därför bör intern energisparutbildning inlemmas I organisationens utbildningsplan och gärna upprepas årligen. En annan viktig del är att energisparutbildning bör ingå i introduktionsprogrammet för nyanställda. En positiv bieffekt är att personalen kan använda kunskaperna även hemma och minska sina energikostnader.

 

Genom att internutbilda personalen och genom att hitta och identifiera den onödiga energianvändningen finns en hel del pengar att tjäna. Att inte göra någonting kostar pengar! 

 

 

  

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet