Uppstart av Kraftkommission Blekinge

Publicerad: 2023-09-19

 

Blekinges beslutsfattare samlas för att säkra länets energiförsörjning!


Den 29 augusti var det kick-off på Netport i Karlshamn för Kraftkommission Blekinge. Öppningstalade gjorde regionstyrelsens ordförande Christina Martinsson. Andra medverkande var energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät. Energikontoret bidrog genom att ge en bild av tillförsel och användning av energi i länet.

Karakteristiskt är att endast 30% av den el som används produceras inom länet. Med en ökad elanvändning kan detta skapa problem för den regionala utvecklingen. Detta är en av de utmaningar som kraftkommissionen kommer att arbeta med. Fokusområden kommer till att bli: Planeringsdialog med Försvarsmakten om vindkraft till havs,  Effektprognosmodeller tillsammans med Regionsamverkan Sydsverige, och Dialoger med kommunerna om energiplanering. Energikontoret kommer att kunna stötta Kraftkommissionens arbete genom ett flertal projekt med Blekinge i fokus.
 

På bilden nedan syns Robert Hedman och Christina Martinsson från Region Blekinge.
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet