Upphandling av förnybar busstrafik - erfarenheter

Publicerad: 2020-11-02

När kollektivtrafik ska upphandlas för en regions räkning spelar många faktorer in, så som hur regionens organisation ser ut, politiskt läge och vilka krav som finns i den enskilde regionen.

 

Energikontor Sydost har intervjuat tio svenska regioner om deras erfarenheter av upphandling av förnybar kollektivtrafik så som elbussar och biogasbussar. Resultaten av dessa erfarenheter finns sammanställda i en rapport som ska vara till stöd för kommande upphandling av busstrafiken i Blekinge 2024. Nyfiken? Ta del av rapporten

 

För frågor om rapporten, kontakta Daniella Johansson.                                         

  

Rapporten är framtagen inom satsningen Hållbar kollektivtrafikupphandling i Blekinge, finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.

 

  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet