Unik satsning på småskalig kraftvärme hos Ronneby Miljöteknik

Publicerad: 2016-06-29

Ronneby Miljöteknik utökar med ännu en demonstrationsteknik för småskalig kraftvärme.

 

Ronneby Miljöteknik är redan idag en del av en satsning för demonstration av småskaliga tekniker för elproduktion från bioenergi genom en satsning på en våtturbin på Sörbyverket i Ronneby.

Nu är det också klart att Miljöteknik kommer att satsa på ytterligare en teknik för småskalig kraftvärme! En Organisk Rankine Cykel (ORC) kommer att installeras på värmeanläggningen i BräkneHoby. Anläggningen kommer att producera omkring 350 MWh förnybar el per år!

 

Schematisk skiss för ORC vid panncentralen i BräkneHoby.

 

ORC-anläggningen blir den tredje tekniken som kommer att demonstreras inom projektet Småskalig Kraftvärme Life+, finansierat av Programmet Life+ och Energimyndigheten. De två övriga teknikerna för småskalig kraftvärme består av en våtturbin (Wet Steam Turbine), också på Ronneby Miljöteknik, samt en förgasare på Emåmejeriet i Hultsfred.

 

Intresserad av att besöka anläggningarna?

 

Boka ett studiebesök via vår hemsida, eller

kontakta projektledare Daniella Johansson

E-post

Tel: 0768 61 70 00 

 

 

   

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet