Tydliga strategier kring hållbar utveckling efterfrågas i skolan

Publicerad: 2015-06-02

Under våren 2015 har Energikontor Sydost i samverkan med Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska högskola genomfört kartläggningar av skolors arbete med lärande för hållbar utveckling och efterfrågat eventuellt stöd för att utveckla det arbetet. Kartläggningen genomfördes som en webbenkät riktad mot skolchefer, skolledare och pedagoger i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.

 

Sammanlagt har 363 personer besvarat enkäten och resultateten har presenterats på regionala dialogmöten. Några gemensamma slutsatser från kartläggningen är pedagogers behov stöd genom framförallt olika kompetensutvecklingsinsatser och önskemål om mer tydliga mål och strategier från skolans ledning och från politiken. Svaren visar också på vikten av stöd från regionala organisationer (länsstyrelser, regionförbund, högskolor/universitet samt myndigheter.

 

Samma typ av enkät har genomförts i de övriga länen där KNUT- projektet har drivits, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Dalarna och där resultaten pekar mot samma resultat. 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet