Två ansökningar på gång till Horisont 2020

Publicerad: 2016-08-29

Energikontor Sydost har beslutat att delta som partner i två projektansökningar inom EU Horisont 2020. Den ena heter ”ENABLE” och den andra ”PUSH”. Deadline på ansökningarna är 15 september 2016 och vi fick inbjudan att delta mitt i den svenska sommarsemestern, vilket gör att det nu blivit lite bråttom med ansökningsarbetet.

 

Båda projekten kommer, om de blir beviljade,  vara till god hjälp i det energi- och klimatarbete som pågår i regionen och därför har vi skickat ut förfrågningar till våra medlemmar om hjälp med de ”Letter of Intent” som behövs till ansökningarna.

 

ENABLE syftar till att stödja övergången till energieffektivitet och koldioxidsnål ekonomi genom att förbättra kapaciteten hos kommunerna för en bättre förståelse, planering och genomförande av energieffektiviseringspolicyer. Det handlar om att delta i nätverksmöten och erfarenhetsutbyte och blir projektet godkänt ger det mer resurser till det klimatsamverkansarbete som redan pågår i länen.

 

PUSH handlar om att stötta kommuner i arbetet med hållbara energi- och klimatplaner. Ljungby, Älmhult och Oskarshamn redan anmält sitt intresse att vara pilotkommuner. Att skriva på ett ”Letter of Intent” för PUSH innebär att man i princip uttrycker endast sitt intresse för projektet och ser det som möjligt att delta i en undersökning om kommunens energi- och klimatarbete, men det kommer inte ställas några särskilda krav på deltagande utöver att vi ser gärna att man deltar i undersökningen.

 

Är detta intressant för er kommun och ert energi- och klimatarbete – kontakta Johanna Wallin snarast.

 

Vi behöver då snabbt fixa ert undertecknade ”Letter of Intent” som vi kan skicka in med ansökningarna. Mall för ”Letter of Intent” kommer skickas över från oss så från er sida krävs det endast att ni signerar det färdiga dokumentet, vars innehåll naturligtvis kan justeras). Samma kommun kan signera ”Letters of Intent” både för ENABLE och PUSH.

 

 

Är detta intressant för er kommun och ert energi- och klimatarbete – kontakta mig snarast. Vi behöver då snabbt fixa ert undertecknade ”Letter of Intent” som vi kan skicka in med ansökningarna. Mall för ”Letter of Intent” kommer skickas över från oss så från er sida krävs det endast att ni signerar det färdiga dokumentet (vars innehåll naturligtvis vi diskuterar med er om det behöver justeras). Samma kommun kan signera ”Letters of Intent” både för ENABLE och PUSH.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet