Tekniska Verken ska bygga ut biogasanläggning med CCU - koldioxid restströmmar blir marknadsprodukt och ökar klimatprestanda

Publicerad: 2023-01-17

– Koldioxiden i flytande form kan lätt transporteras med tankbil och användas till exempelvis växthus, livsmedelsindustri, processindustri med mera.

Tekniska verken i Linköpings biogasanläggning blir först ut i Sverige med att kunna förvätska restkoldioxiden från sin biogasproduktion och göra den till en användbar produkt på marknaden. Med CCU ska klimatprestandan på biogasen öka ytterligare och överstiga 100% reduktion jämfört med fossila bränslen.

Nu när man fått besked om att Klimatklivet beviljat stöd har en fördjupad förstudie startats upp. Projektet förväntas kunna tas i drift under 2024 om sedvanliga tillståndsprocesser, tidsplan och investeringsbeslut löper enligt plan. Den totala investeringen beräknas uppgå till 54 miljoner kronor och av dessa kommer 21,6 miljoner från Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Pressmeddelanden och nyheter - Tekniska verken

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet