Svara på enkät om EUs politik kring energieffektivisering

Publicerad: 2020-05-28

Hur tycker du att EUs politik runt energieffektivisering uppfattas i Sverige?
 

Just nu ligger en enkät om energieffektivisering ute online.  Det är den europeiska organisationen Fedarene, som samlar regionala energikontor i Europa, som genomför den. EU-kommissionen och EU-parlamentet efterfrågar resultatet för att kunna få en uppfattning om hur EU:s politik runt energieffektivisering fungerar i medlemsstaterna och hur situationen uppfattas i respektive medlemsstat. Det har hittills inkommit alltför få svar från Sverige och därför vill vi uppmana er som arbetar med energifrågor i kommuner, på regionala energikontor, universitet och högskolor, företag etc, att gå in och besvara enkäten.

Se länk direkt till enkäten.

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet