Studieresa till södra Tyskland i SIMWOOD

Publicerad: 2016-09-29

Unde tre dagar i slutet av september gjorde representanter från Uppvidinge kommun en studieresa till i södra Tyskland. 

Tillsammans med representanter för Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet besöktes sågverk, alpina skogar, en förgasningsanläggning, en skogsägarförening, en anläggning för biobränslehantering, en trähusproducent och några politiker från en liten kommun.

 

 

Energieffektiva träbyggnader och solpaneler i Wildpoldsreid. 

 

 

Besök på Biomassehof i Kempten och på Waldsäge Fuchstal Sawmill and panel production i Ash. 

 

Besöket genomfördes som ett kunskaps – och erfarenhetsutbyte genom en tysk partner i det stora EU-projektet SIMWOOD. Besöket bjöd på många nya intryck och idéer om hanteringssätt, tekniska lösningar och samverkansformer som deltagarna tog med sig hem. 

 

För mer information om studieresan, kontakta

 

        

Göran  Gustavsson         Oskar Jonsson

E-post                               E-post

0709-21 60 54                070-9216051

                                                                                                                                           

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet