Studiebesök på skånskt kunskapscenter för biogasutveckling i Trelleborg

Publicerad: 2017-02-23

I centret, som drivs av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling, ingår en stor utställningshall där man kan få information om biogasens utveckling genom tiderna samt om produktionsprocesser och olika användningsområden. Kunskapsspridning sker genom studiebesök, föreläsningar och genom spridning av informationsmaterial.

 

Magdalena Andersson, Mörbylånga kommun; Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun, Ulrika Welander, Linnéuniversitetet och Tommy Lindström, Länsstyrelsen i Kalmar län besökte Trelleborgs Biogascenter den 23 februari 2017.

 

Studiebesöket arrangerades inom Biogas Sydosts verksamhet.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet