Stort intresse för klimatanpassning i Kalmar, Kronoberg och Skånes kommuner

Publicerad: 2023-12-04

Den 28 november anordnade Energikontor Syd ett webbinarium om klimatanpassning. De 32 deltagarna kom från ungefär 25 kommuner i Kalmar, Kronoberg och Skåne.  

Bodil Ståhl, som är Sakkunnig om klimatanpassning på SMHI, gav en presentation om olika scenarier och presenterade många exempel på kommuner som har genomfört olika åtgärder. 

VA-chefen i Värnamo kommun, Antti Vahakari, presenterade hur hans kommun har jobbat med åtgärder för att mildra effekterna av höga flöden, som ett resultat av den stora översvämningen där 2004. 

Efter många frågor och kommentarer, diskuterades vilket innehåll man skulle vilja se för nästa webbinarium. Ett tema kan vara vattenbrist, som skulle vara intressant för många kommuner. Ett annat intressant fokus som diskuterade var organisatoriska frågor i det strategiska arbetet med klimatanpassning.

 

Workshopen anordnades av Energikontor Syd som en del av en större stödinsats riktad till kommuner inom energiplanering och omställning. 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet