Stort engagemang för hållbarhet och Agenda 2030

Publicerad: 2018-03-12

7-9 mars arrangerades en utställning kring Agenda 2030 på Vimmerby gymnasium av elever inom kursen Energi och miljöteknik. Utställningen belyste flera av de 17 globala hållbarhetsmålen och hur vår livsstil påverkar miljön och våra gemensamma globala resurser. Eleverna hade tagit fram konkreta tips på hållbara val vad gäller konsumtion, transporter, vattenanvändning osv. 

Allmänheten och kommunens tjänstemän och politiker bjöds också in för att ta del av utställningen och för att lyssna på elevernas argument för att leva mer resurssnålt och klimatsmart.

 

"Härligt att se med vilket engagemang eleverna tagit sig an hållbarhetsfrågorna och med vilken kraft de vill bidra till en hållbar framtid. Stort tack och lycka till!" - Kerstin Eriksson, projketledare på Energikontor Sydost. 


 

 

 

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen

 

            

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet