Startskott för satsning på hållbart resande i Blekinge

Publicerad: 2019-02-22

Cykeltävling och digital tjänst ska underlätta för Blekingeborna att resa mer hållbart. 

 

Den nya satsningen Kombinerad Mobilitet i Blekinge har som övergripande mål att minska koldioxidutsläppen från persontransporter i länet. Det är Energikontor Sydost som tillsammans med Region Blekinge, Blekingetrafiken, BTH, Länsstyrelsen och Netport Science park, ska utveckla möjligheter att kombinera olika färdmedel, vilket ska underlätta för Blekingeborna att resa mer hållbart. 15 februari träffades parterna för ett första möte hos Länsstyrelsen i Karlskrona.

 

En första del i arbetet blir att göra en kartläggning av invånarnas resvanor och planera för en cykeltävling i syfte att få fler att ta cykeln till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Under arbetets gång ska det också tas fram en digital mobilitetstjänst där kollektivtrafiken ska utgöra basen i resandet.

 

Projektet pågår fram till december 2021. Läs mer om projektet

 

 

 

 Projektledare

 Kerstin Eriksson

 Tel.070-620 83 07
 kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

 

 

 

 

      

 

                                            

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet