Spara energi på kontoret

Publicerad: 2014-12-17

Under 2015 kommer Energikontor Sydost göra en punktinsats för att stötta våra medlemmar att på ett effektivt sätt dra nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnaderna.

 

Avsikten är att medlemmarna ska  kunna utgöra den förebild som kommuner och andra offentliga organ förväntas vara inom energieffektivisering och klimatarbetet. Totalt ska 20 kontorsbyggnader i sydost engageras i energisparkampanjen Save@Work.

 

Vi kommer att genomföra riktade motiveringskampanjer och genom att mäta energianvändningen och visualisera energianvändningen före och efter ska minska framförallt elanvändningen. Det hela kommer att mynna ut i en europeisk energispartävling där 180 kontorsbyggnaders procentuella energibesparing kommer att ställas mot varandra.

 

Vi siktar redan nu på guldplatsen förstås och har påbörjat kontakta medlemmar. Några personer i vinnande kontorsbyggnad hänger med ner till Bryssel och tar emot folkets jubel under försommaren 2017.

 

Vi söker alltså nu kontorsbyggnader, tex kommunhus, stadshus eller andra kontorsbyggnader som vill vara med.

För mer information kontakta projektledare Lena Eckerberg.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet