Småskalig kraftvärme på miljömässa i Ronneby

Publicerad: 2016-04-27

Energikontor Sydost ställde ut på Energi-och teknikmässan på Knut Hahn. 

Under lördagen 23 april  arrangerade Ronneby Miljöteknik en Energi-och miljömässa i samarbete med gymnasieskolan Knut Hahn. Temat för årets mässa var "Framtiden i Ronneby kommun - Verklighet och Vision", vars syfte var att visa hur framtiden kan komma att se ut ifråga om energi och miljörelaterade frågor. Flertalet aktörer inom energi, miljö, teknik och renhållning ställde ut på mässan. Besökarna fick bland annat prova på att köra elbil, åka segway och lära sig hur man kan minska på sitt hushållsavfall och sopsortera bätte.

 

Daniella Johansson från Energikontor Sydost ställde ut med Small Scale CHP Life+ och berättade  om projektets samarbete med Ronneby Miljöteknik, demonstrationsanläggningarna i Ronneby och Hultsfred, samt om Energikontor Sydost arbete i stort. 
 

 

 

Läs mer om projektet och de olika demonstrationsanläggningarna här. 

För mer information, kontakta Daniella Johansson 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet