Småskalig kraftvärme anledningen till Bioenergipris

Publicerad: 2019-05-28

Innan Energikontor Sydost började arbeta med projektet Småskalig kraftvärme fanns det inga sådana anläggningar i Sverige. Nu finns det tio stycken och intresset ökar allt mer för den smarta tekniken. 

 

Att kunna producera förnybar el även från mindre anläggningar är en viktigt del i omställningen till ett hållbart samhälle. Ökad produktion av närproducerad el avlastar elnätet och minskar sårbarheten vid elavbrott. Småskalig kraftvärme passar bra för mindre värmeverk, för industriverksamheter och för vissa fastighetsägare och lantbrukare. Det finns tre olika metoder för småskalig kraftvärme. En av dem är den ORC-turbin som Againity har tillverkat, som bland annat finns i Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Againity vann Jan Häckners bioenergipris 2019 för att ha utvecklat och kommersialiserat en patenterad teknik, Organic Rankine cycle (ORC). 

 

Energikontor Sydost och projektledare Daniella Johansson har arbetat hårt för att skapa fler småskaliga kraftvärmeverk och mycket tack vare detta finns nu tio sådana värmeverk i landet. Emåmejeriet i Hultsfred har till exempel byggt en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el.

 

Läs Svebios artikel om bioenergipriset

 

På bilden:  Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral

 

 

 

Rättelse 2019-06-18: I artikeln angavs felaktigt Againity som uppfinnare av ORC-tekniken, de har utvecklat och kommersialiserat en tidigare patenterad teknik.

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet