Slutspurt i Res Grönt

Publicerad: 2023-06-20

Sedan 2021 har 26 företag i Kronobergs län fått stöd att ställa om till hållbara transporter genom samarbete mellan Energikontor Syd, Region Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg.

Tyngdpunkter i aktiviteterna har varit prova-på- aktiviteter för anställda som haft möjlighet att förändra sina pendlingsmönster. Genom resvaneundersökningar före och efter våra insatser kan vi se att resor med gång, cykel och kollektivtrafik har nästan fördubblats (+5 400 resor/v) och utsläppen per person-km har minskat (-10 %), för att fler väljer hållbara alternativ.

I slutet av maj var projektgruppen tillsammans med Länstrafiken i Kronoberg på studiebesök i Skåne/Danmark och inspirerades av bland annat Odense kommun som berättade och visade på samspelet mellan deras
högklassiga kollektivtrafiksystem och visioner kring stadsutvecklingen. 

Ta del av resultat och inspiration på projektets sida.
Här har vi samlat bland annat goda exempel från företagen
i Kronoberg, rapporter och filmer som tagits fram inom projektet.

Satsningen finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet