Skogsnäringens värdekedja blir fossilfri

Publicerad: 2024-02-27

Ledande aktörer inom skogssektorn i Småland har enats om att skapa världens första fossilfria värdekedja för skog och träprodukter. Detta banbrytande initiativ har pågått under ett par års tid och efter önskemål från aktörerna har Energikontor Syd nu fått i uppdrag att söka ett projekt där initiativet kan bli verklighet.

Trots skogens miljövänliga potential har den befintliga värdekedjan fortfarande inslag av fossila bränslen, särskilt inom transport och produktionsprocesser. För att uppnå fossilfrihet är det nödvändigt att dessa inslag fasas ut. I Småland, en region rik på skog och med en stark tradition inom skogsindustrin, har nyckelaktörer nu enats för att ta ledningen i skapandet av världens första fossilfria värdekedja för skog och träprodukter. 

Detta ambitiösa initiativ sträcker sig över hela värdekedjan, från transport av virke till produktionsprocesser och fabrikstillverkning. Visionen är att produkter som möbler och byggelement ska kunna produceras utan att belasta klimatet, vilket skulle göra Småland och Sverige till pionjärer inom hållbar skogsproduktion. Detta initiativ från Småland är inte bara ett steg mot en fossilfri framtid för skogsindustrin utan också en inspirerande modell för andra regioner och länder att följa.


Stort intresse för initiativet på Reglab

Att genomföra regional implementering av Fossilfritt Sveriges färdplaner genom att väva samman aktörer i en värdekedja så att de tillsammans kan utvecklas och hjälpas åt för att genomföra en energiomställning som sträcker sig från planta till konsumentprodukt, väckte intresse på årets Reglab i Jönköping.

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. På ett så kallat lärpass föredrog och diskuterade Fredrik Mårdh och Christel Liljegren från Energikontor Syd, tillsammans Per Schöldberg och Anders Unger från Region Kronoberg om möjligheter och utmaningar att driva denna typ av kompetensutveckling och förändringsprocess via ERUF. 

I en värdekedja blandas alla typer och storlekar av företag från en stor variation av branscher, och utmaningar de ska lösa tillsammans är svåra att identifiera innan samarbete startar upp. Att därför bygga en plattform där företagen kan mötas och samordnas samt tillsammans utveckla och koppla på andra finansieringsmöjligheter för att möjliggöra utveckling och förbättring av processer, teknik och bygga upp ett nytt know-how tyckte åhörarna var ett intressant grepp. 

Fredrik Mårdh Per Schöldberg

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet