Skånska kommunpolitiker åkte på biogas-studieresa till Danmark

Publicerad: 2023-12-08

Tillsammans med kommunpolitiker och tjänstepersoner från bland annat Örkelljunga kommun, Perstorps kommun, Sjöbo kommun och Ystad- Österlens Miljöförbund besökte Biogas Syd den 4 december Nature Energys moderna, storskaliga biogasanläggning på Midtfyn. Här blir både fastgödsel och flytande gödsel, matavfall samt andra restprodukter till förnybar energi och biogödsel. Anläggningen producerar ungefär 220 GWh biogas per år.

Efter studiebesöket var det tid för utbyte mellan kommunerna och frågestund med biogasföretag. Livliga diskussioner och många praktiska, konkreta frågor kunde belysas. Kommuner behöver ha hela samhällets intressen i blicken. Att se, uppleva och lukta i verkligheten vid en storskalig anläggning kan vara ett viktigt steg i processen kring en nyetablering.

Vi är glada att så många tog sig tid att följa med på denna trip över sundet. Biogas Syd kunde orda aktiviteten genom BiogasSamverkan SydVäst, ett samverkansprojekt mellan Skåne, Halland och Västra Götaland som samfinansieras av alla tre regioner samt Biogas Syd.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet